MyGov Chandrayan-3 Mahaquiz: ચંદ્રયાન-૩ મહાક્વિઝ રમો અને જીતો 1 લાખ રૂપિયાનું કેશ પ્રાઈઝ

ઈસરો દ્વારા ચંદ્રયાન-3 ના સફળ મિશન બાદ ઈસરો દ્વારા એક મહાક્વિઝનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં…