MyGov Quiz Disaster IQ Test: ક્વિઝ રમો અને જીતો 5000 રૂપિયાનું કેશ પ્રાઇઝ

MyGov દ્વારા Disaster IQ Test નું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં ભારતના તમામ નાગરિકો આ ક્વિઝમાં…