GPSC ની પરીક્ષાના અભ્યાસક્રમો Archives

GPSC Class 1-2 Syllabus Gujarati – જીપીએસસી ની પરિક્ષાનો સંપૂર્ણ સિલેબસ ગુજરાતીમાં.

સ્પર્ધાત્મ્ક પરીક્ષા પધ્ધતિ :- નોંધ:- પરીક્ષા નું માધ્યમ ગુજરાતી અને અંગ્રેજી માધ્યમ રહેશે. મુખ્ય પરીક્ષામાં પણ ગુજરાતી અને અંગ્રેજી …

Read more