સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓ માટે કરંટ અફેર્સ કેવી રીતે તૈયાર કરવા?

(PIC: PIXABAY.COM) નમસ્કાર મિત્રો, આજે અમે અહિયાં મહત્વની માહિતી કરંટ અફેર્સ વિશે મુકવા જઈ રહ્યા છીએ. કરંટ અફેર્સ એ સ્પર્ધાત્મ્ક …

Read more

સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કેવી રીતે કરવી – How To Prepare For Competitive Exams

નમસ્કાર મિત્રો , હાલના સમયમાં દરેક લોકો સ્પર્ધાત્મ્ક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા હશે. મોટાભાગના લોકો સ્પર્ધાત્મ્ક પરીક્ષાની તૈયારી કરી રહ્યા …

Read more

યુપીએસસી સિવિલ સર્વિસિસ પરીક્ષા વિશે માહિતી – UPSC Exam Information In Gujarati

ભારતીય સંઘ લોકસેવા આયોગ જેને ટૂંકમાં યુપીએસસી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. યુપીએસસી નું ફૂલ ફોર્મ યુનિયન પબ્લિક સર્વિસ કમિશન છે …

Read more

વિદેશમાં અભ્યાસ અર્થે લૉન, વિદેશમાં અભ્યાસ માટે 15,00,000 રૂપિયાની લૉન આપવામાં આવશે

વિદેશમાં અભ્યાસ અર્થે લૉન યોજના : નમસ્કાર મિત્રો, ગુજરાત સરકાર દ્વારા ઘણી બધી યોજનાઓ અમલમાં મૂકવામાં આવી છે. ગુજરાત સરકાર …

Read more