શું તમારું પાનકાર્ડ આધારકાર્ડ સાથે લિંક છે? જાણો આ સરળ રીત દ્વારા

સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સીસ (સીબીડીટી) દ્વારા હાલમાં જ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે કે તારીખ ૩૧…

આધાર કાર્ડ ખોવાય ગયું હોય તો શું કરવું ?

 આધાર કાર્ડ ખોવાય ગયું હોય તો શું કરવું ? – આપણે આપણું આધાર કાર્ડ એક જગ્યાએ…

આધાર કાર્ડમાં ઘરે બેઠા સુધારો કરો – સરનામું, મોબાઈલ નંબર, નામ સુધારો કરો, @myaadhaar.udai.gov.in

 આધાર કાર્ડમાં સુધારો કરો ઘરે બેઠા – મિત્રો, આધાર કાર્ડ તો બધાની પાસે હશે જ, પણ…

ઘરે બેઠા ફ્રી માં જન્મ પ્રમાણપત્ર ડાઉનલોડ કરો @eolakh.gujarat.gov.in

Birth Certificate Download:  જન્મ અને મરણ નો દાખલો ઓનલાઇન ડાઉનલોડ કરો ઘરે બેઠા: શુ તમારે પણ…

ખુશખબર : હવે ઘરે બેઠા કઢાવો ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ, જાણો સંપૂર્ણ માહિતી

મિત્રો, તમને બધાને ખબર જ હશે કે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ એ એક મહત્વપૂર્ણ ડોક્યુમેન્ટ છે. જો તમે…

Gujarat Income Certificate: આવકનું પ્રમાણપત્ર કઢાવવા માટેના ડોક્યુમેન્ટની માહિતી અને અરજીફોર્મ

આવકનો દાખલો કઢાવવા માટે શું શું ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડે છે તેની માહિતી આજે અમે તમને આપવાના…