વડોદરા મહાનગરપાલિકામાં વિવિધ પોસ્ટ માટે ભરતી 2023

VMC Recruitment 2023: વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા 10 વિવિધ પોસ્ટ માટે ભરતીની જાહેરાત તેમની અધિકારીત વેબસાઈટ vmc.gov.in ઉપર પ્રસિદ્ધ કરવામાં આવી છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો ભરતીની તમામ વિગતો અહીથી વાંચે અને પછી જ અરજી કરે.ઉમેદવારો ફક્ત ઓનલાઈન અરજી જ કરી શકશે.

VMC Recruitment 2023

VMC Recruitment 2023 Overview

ભરતી બોર્ડવડોદરા મહાનગરપાલિકા
પોસ્ટનું નામવિવિધ
કુલ જગ્યાઓ10
કુલ પોસ્ટ10
અરજીનો પ્રકારઓનલાઈન
અંતિમ તારીખ23/07/2023
અધિકારીત વેબસાઈટvmc.gov.in

VMC Recruitment 2023: Post Name

1એન્ટોમોલોજિસ્ટ
2રસાયણશાસ્ત્રી
3Dy. મુખ્ય અધિકારી (ફાયર)
4નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર (પ્લેનેટોરિયમ)
5તાલીમ અધિકારી
6શ્રમ કલ્યાણ કમ વહીવટી અધિકારી
7અતિક્રમણ નિવારણ અધિકારી
8P. A – મ્યુનિસિપલ કમિશનર
9સ્ટોર સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ (સેન્ટ્રલ સ્ટોર)
10સામગ્રી અધિકારી (ખરીદી)

VMC Recruitment 2023: Vacancies

એન્ટોમોલોજિસ્ટ01 જગ્યા
રસાયણશાસ્ત્રી01 જગ્યા
Dy. મુખ્ય અધિકારી (ફાયર)01 જગ્યા
નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર (પ્લેનેટોરિયમ)01 જગ્યા
તાલીમ અધિકારી01 જગ્યા
શ્રમ કલ્યાણ કમ વહીવટી અધિકારી01 જગ્યા
અતિક્રમણ નિવારણ અધિકારી01 જગ્યા
P. A – મ્યુનિસિપલ કમિશનર01 જગ્યા
સ્ટોર સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ (સેન્ટ્રલ સ્ટોર)01 જગ્યા
સામગ્રી અધિકારી (ખરીદી)01 જગ્યા

VMC Recruitment 2023: Qualification

વડોદરા મહાનગરપાલિકાની આ ભરતી માટે વિવિધ 10 પોસ્ટ માટે અલગ અલગ લાયકાત દર્શાવેલ છે. જે ઉમેદવારે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન જોવાની રહેશે. ઓફિશિયલ નોટિફિકેશનની લિંક તમને અમે નીચે આપીશું.

VMC Recruitment 2023: Age Limit

એન્ટોમોલોજિસ્ટ35 વર્ષથી વધુ નહીં
કેમિસ્ટ30 વર્ષથી વધુ નહીં
ડે. ચીફ ઓફિસર (ફાયર)45 વર્ષથી વધુ નહીં
ટ્રેનિંગ ઓફિસર35 વર્ષથી વધુ નહીં
લેબર વેલ્ફેર કમ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસર30 વર્ષથી વધુ નહીં
એન્ક્રોચમેન્ટ રિમૂવલ ઓફિસર45 વર્ષથી વધુ નહીં
પી.એ. ટુ મ્યુનસિપલ કોર્પોરેશન35 વર્ષથી વધુ નહીં
સ્ટોર સુપ્રીટેન્ડન્ટ (સેન્ટ્રલ સ્ટોર) 35 વર્ષથી વધુ નહીં
મટિરિયલ ઓફિસર (પરચેઝ)40 વર્ષથી વધુ નહીં
નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર (પ્લેનેટેરિયમ)40 વર્ષથી વધુ નહીં

VMC Recruitment 2023: Salary

એન્ટોમોલોજિસ્ટ53,100 થી 1,67,800
કેમિસ્ટ53,100 થી 1,67,800
ડે. ચીફ ઓફિસર (ફાયર)53,100 થી 1,67,800
ટ્રેનિંગ ઓફિસર53,100 થી 1,67,800
લેબર વેલ્ફેર કમ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસર53,100 થી 1,67,800
એન્ક્રોચમેન્ટ રિમૂવલ ઓફિસર53,100 થી 1,67,800
પી.એ. ટુ મ્યુનસિપલ કોર્પોરેશન53,100 થી 1,67,800
સ્ટોર સુપ્રીટેન્ડન્ટ (સેન્ટ્રલ સ્ટોર) 53,100 થી 1,67,800
મટિરિયલ ઓફિસર (પરચેઝ)53,100 થી 1,67,800
નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર (પ્લેનેટેરિયમ)53,100 થી 1,67,800

VMC Recruitment 2023: Application Fees

ઉમેદવારોએ અરજી ફી તરીકે રૂપિયા 400 ઓનલાઈન ભરવાની રહેશે. અરજી ફી ની નકલ પ્રમાણપત્ર ચકાસણી વખતે, લેખિત અથવા મુખ્ય પરીક્ષા વખતે અવશ્ય લઈ જવાની રહેશે.

VMC Recruitment 2023: Official Notification

એન્ટોમોલોજિસ્ટઅહિયાં ક્લિક કરો
કેમિસ્ટઅહિયાં ક્લિક કરો
ડે. ચીફ ઓફિસર (ફાયર)અહિયાં ક્લિક કરો
ટ્રેનિંગ ઓફિસરઅહિયાં ક્લિક કરો
લેબર વેલ્ફેર કમ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસરઅહિયાં ક્લિક કરો
એન્ક્રોચમેન્ટ રિમૂવલ ઓફિસરઅહિયાં ક્લિક કરો
પી.એ. ટુ મ્યુનસિપલ કોર્પોરેશનઅહિયાં ક્લિક કરો
સ્ટોર સુપ્રીટેન્ડન્ટ (સેન્ટ્રલ સ્ટોર) અહિયાં ક્લિક કરો
મટિરિયલ ઓફિસર (પરચેઝ)અહિયાં ક્લિક કરો
નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર (પ્લેનેટેરિયમ)અહિયાં ક્લિક કરો

VMC Recruitment 2023: Apply Online

એન્ટોમોલોજિસ્ટઅહિયાં ક્લિક કરો
કેમિસ્ટઅહિયાં ક્લિક કરો
ડે. ચીફ ઓફિસર (ફાયર)અહિયાં ક્લિક કરો
ટ્રેનિંગ ઓફિસરઅહિયાં ક્લિક કરો
લેબર વેલ્ફેર કમ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ ઓફિસરઅહિયાં ક્લિક કરો
એન્ક્રોચમેન્ટ રિમૂવલ ઓફિસરઅહિયાં ક્લિક કરો
પી.એ. ટુ મ્યુનસિપલ કોર્પોરેશનઅહિયાં ક્લિક કરો
સ્ટોર સુપ્રીટેન્ડન્ટ (સેન્ટ્રલ સ્ટોર) અહિયાં ક્લિક કરો
મટિરિયલ ઓફિસર (પરચેઝ)અહિયાં ક્લિક કરો
નાયબ કાર્યપાલક ઈજનેર (પ્લેનેટેરિયમ)અહિયાં ક્લિક કરો

Join Our WhatsApp Group And Telegram Channel

વોટ્સએપ ગ્રૂપમાં જોડાઓઅહિયાં ક્લિક કરો
ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોડાઓઅહિયાં ક્લિક કરો

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *