સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા 1000 જગ્યાઓ માટે ભરતી 2023

સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા 1000 જગ્યાઓ માટે ભરતી 2023

સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા તેમની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ centralbankofindia.co.in ઉપર મેનેજરની પોસ્ટ માટેની ભરતીની જાહેરાત તારીખ 1 જુલાઈ 2023 ના રોજ બહાર પાડેલ છે. રસ ધરાવતા ઉમેદવારો તારીખ 15 જુલાઈ 2023 સુધી ફક્ત ઓનલાઈન અરજી કરી શકે છે.

Contents hide
Central Bank Of India Recruitment 2023

સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા 1000 જગ્યાઓ માટે ભરતી 2023

સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા તેમની અધિકૃત વેબસાઈટ centralbankofindia.co.in ઉપર 1000 જગ્યાઓ માટે મેનેજરની પોસ્ટ માટે ભરતીની જાહેરાત બહાર પાડી છે. આ જાહેરાત તારીખ 1 જુલાઈ 2023 ના રોજ તેમની અધિકૃત વેબસાઈટ ઉપર મૂકવામાં આવેલ છે.

રસ ધરાવતા ઉમેદવાર ફક્ત ઓનલાઈન અરજી તારીખ 15 જુલાઈ 2023 સુધી કરી શકે છે. આ ભરતીની તમામ માહિતી ઉમેદવારે ધ્યાનથી વાંચવી અને પછી જ અરજી કરવી.

સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા મેનેજર ભરતી 2023

પોસ્ટનું નામમિડલ મેનેજમેન્ટ ગ્રેડ સ્કેલ 2 માં મેનેજર
પોસ્ટ કેટેગરીબેન્ક ભરતી 2023
કુલ જગ્યાઓ1000
જાહેરાત તારીખ01/07/2023
વધુમાં વધુ વયમર્યાદા32 વર્ષ
નોકરીનું સ્થળભારતમાં કોઈપણ જગ્યાએ
પસંદગી પ્રક્રિયાઓનલાઈન પરીક્ષા અને ઈન્ટરવ્યૂ દ્વારા
અધિકૃત વેબસાઈટcentralbankofindia.co.in

સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા મેનેજર ભરતી જગ્યાઓ 2023

કેટેગરીકુલ જગ્યાઓ
એસસી150
એસટી75
ઓબીસી270
ઇડબ્લ્યુએસ100
જનરલ405
ટોટલ1000

સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા મેનેજર ભરતી વય મર્યાદા 2023

31.05.2023 ના રોજ મહત્તમ વય (તારીખ સહિત) 32 વર્ષથી વધુ ન હોવી જોઈએ

સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા મેનેજર ભરતી પગાર ધોરણ 2023

GRADE/SCALESCALE OF PAY
MMG SCALE II48170-1740(1)-49910-1990(10)-69810

સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા મેનેજર ભરતી લાયકાત 2023

કોઈપણ વિષયમાં સ્નાતક થયેલ ઉમેદવાર અને CAIIB (Certified Associate of Indian Institute of Bankers)

સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા મેનેજર ભરતી અનુભવ 2023

PSB/ખાનગી ક્ષેત્રની બેંકો/RRBમાં અધિકારી તરીકે ઓછામાં ઓછો 3 વર્ષનો અનુભવ.

અથવા

PSB/ખાનગી ક્ષેત્રની બેંક/RRBમાં ક્લાર્ક તરીકે અને MBA/MCA/પોસ્ટ ગ્રેજ્યુએટ ડિપ્લોમા ઇન રિસ્ક મેનેજમેન્ટ/ટ્રેઝરી મેનેજમેન્ટ/ફોરેક્સ/ટ્રેડ ફાઇનાન્સ/CA/ICWA/CMA/CFA/PGDM/ભારતીય તરફથી ડિપ્લોમા સાથેનો ઓછામાં ઓછો 6 વર્ષનો અનુભવ બેંકિંગ અને ફાઇનાન્સ સંસ્થા.

NBFC/સહકારી બેંકો/વીમા ક્ષેત્ર/સરકારના ઉમેદવારો. નાણાકીય સંસ્થાઓ કાં તો નિયમિત અથવા અંશકાલિક હોય તે પાત્ર નથી.

નોંધ: ઉમેદવારને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે, જેની પાસે કોઈપણ હોય ક્રેડિટ/ફોરેન એક્સચેન્જ/માર્કેટિંગનો અનુભવ.

સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા મેનેજર ભરતી કરાર 2023

પસંદ કરેલ ઉમેદવાર બેંકમાં જોડાવાની તારીખથી 3 વર્ષના સમયગાળા માટે રૂ. 03.00 લાખના બોન્ડનો અમલ કરશે.

સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા મેનેજર ભરતી જવાબદારીઓ 2023

પસંદ કરાયેલા અધિકારીઓને બેંકની જરૂરિયાત મુજબ કોઈપણ શાખા/વહીવટી કચેરી/કોર્પોરેટ ઓફિસમાં પોસ્ટ કરવામાં આવશે.

સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા મેનેજર ભરતી અગત્યની સૂચનાઓ 2023

  • કમ્પ્યુટર સિસ્ટમમાં સંચાલન અને કાર્યકારી જ્ઞાન ફરજિયાત છે.
  • ઉલ્લેખિત તમામ શૈક્ષણિક લાયકાત સરકાર દ્વારા માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી હોવી જોઈએ. ભારત/સરકાર દ્વારા મંજૂર નિયમનકારી સંસ્થાઓ. ઉંમર, શૈક્ષણિક લાયકાત અને કામના અનુભવને લગતી યોગ્યતા નક્કી કરવા માટેની કટ-ઓફ તારીખ 31.05.2023 છે.
  • પોસ્ટ માટે નિર્ધારિત શૈક્ષણિક લાયકાતનું સ્તર ન્યૂનતમ છે.
  • જ્યાં CGPA/OGPA આપવામાં આવે છે, તે ટકાવારીમાં રૂપાંતરિત થવું જોઈએ અને ઑનલાઇન એપ્લિકેશનમાં સૂચવવું જોઈએ.
  • જો ઇન્ટરવ્યુ માટે બોલાવવામાં આવે, તો ઉમેદવારે ગ્રેડને ટકાવારીમાં રૂપાંતરિત કરવા અને ધોરણોની દ્રષ્ટિએ ઉમેદવારો દ્વારા મેળવેલા ગુણની ટકાવારી અંગે યુનિવર્સિટીના ધોરણો જણાવતા યોગ્ય સત્તાધિકારી દ્વારા જારી કરાયેલ પ્રમાણપત્ર રજૂ કરવાનું રહેશે.
  • આ રીતે પહોંચેલા ટકાવારીના અપૂર્ણાંકને પછીની ઉચ્ચ સંખ્યા એટલે કે 59.99%ને 60% કરતા ઓછા ગણવામાં આવશે નહીં.

સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા મેનેજર ભરતી પસંદગી પ્રક્રિયા 2023

ઉમેદવારોની પસંદગી બે પ્રકારે કરવામાં આવશે. ઓનલાઈન પરીક્ષા દ્વારા અને પર્સનલ ઈન્ટરવ્યૂ દ્વારા.

ટેસ્ટનું નામમાર્કસસમય
બેન્ક વ્યવહાર60
કોંપ્યુટરનું જ્ઞાન20
પ્રેસન્ટ ઈકોનોમિક સીનારિયો અને જનરલ અવોરનેસ20
ટોટલ100 માર્કસ60 મિનિટ

સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા મેનેજર ભરતી એપ્લિકેશન ફી 2023

Schedule Caste/Schedule Tribe/PWBD candidates/ Women candidatesRs. 175/-+GST
All Other CandidatesRs. 850/-+GST

સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા મેનેજર ભરતી મહત્વની તારીખ 2023

જાહેરનામું બહાર પાડવાની તારીખ01 જુલાઈ 2023
ઓનલાઈન અરજી શરૂ થવાની તારીખ01 જુલાઈ 2023
ઓનલાઈન અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ15 જુલાઈ 2023
પરીક્ષા તારીખઓગસ્ટ 2023નું 2/3 અઠવાડિયું

સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ ઈન્ડિયા મેનેજર ભરતી મહત્વની લિંક 2023

જાહેરાત વાંચોઅહિયાં ક્લિક કરો
અરજી કરોઅહિયાં ક્લિક કરો
નવી ભરતી વિશે વાંચોઅહિયાં ક્લિક કરો

અમારા પરિવારમાં જોડાઓ ફ્રીમાં

વોટ્સએપ ગ્રૂપમાં જોડાઓઅહિયાં ક્લિક કરો
ટેલિગ્રામ ચેનલમાં જોડાઓઅહિયાં ક્લિક કરો
આ પોસ્ટને વધુમાં વધુ શેર કરો:

Leave a Comment