Indian Airforce Recruitment 2023: ભારતીય વાયુસેના અગ્નિવીરવાયુ ભરતી 2023

Indian Air Force Recruitment 2023


ભારતીય વાયુસેના (Indian Air Force) દ્વારા અપરણિત પુરુષ અને મહિલા ઉમેદવારો માટે એક નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવી છે. આ નોટિફિકેશન મુજબ અગ્નિવીરવાયુ ભરતી 2023 માટે ઉમેદવારો ઓનલાઈન અરજી 17 માર્ચ 2023 થી 31 માર્ચ 2023 સુધી agnipathvayu.cdac.in વેબસાઇટ ઉપર જઈને કરી શકે છે. ઓનલાઈન અરજી કરવાની લિંક અને ઓફિશિયલ નોટિફિકેશનની લિંક નીચે આપેલી છે. ભારતીય વાયુ સેના અગ્નિવીરવાયુ ભરતી 2023 ની સંપૂર્ણ માહિતી નીચે આપેલી છે.


ભારતીય વાયુસેના અગ્નિવીરવાયુ ભરતી 2023:


ભારતીય વાયુસેનાનાં અગ્નિવીરવાયુ તરીકે IAFમાં જોડાવા માટે 20 મે 2023 ના રોજ આ ભરતીની પરીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવશે. મહિલા ઉમેદવારોની સંખ્યા અને રોજગારી સેવાની જરૂરિયાત મુજબ નક્કી કરવામાં આવશે. અરજી ઉમેદવારોએ માત્ર ઓનલાઈન જ ભરવાની છે અને તેને ભરવા માટેની વિગતવાર સૂચનાઓ અહીથી તમને મળી રહેશે.

વયમર્યાદા

26 ડિસેમ્બર 2002 અને 26 જૂન 2006 (બંને તારીખો સહિત) વચ્ચે જન્મેલા ઉમેદવાર અરજી કરવા પાત્ર છે. જો ઉમેદવાર પસંદગી પ્રક્રિયાના તમામ તબક્કાઓ પૂર્ણ કરે છે, તો નોંધણીની તારીખે ઉપલી વય મર્યાદા 21 વર્ષની હોવી જોઈએ.

વૈવાહિક સ્થિતિ

માત્ર અપરિણીત ઉમેદવારો (પુરુષ અને સ્ત્રી) અગ્નિવીરવાયુ તરીકે નોંધણી માટે પાત્ર હશે અને તેઓ ચાર વર્ષના નિર્ધારિત સગાઈના સમયગાળા દરમિયાન લગ્ન નહીં કરવાની બાંહેધરી લેશે.

શૈક્ષણિક લાયકાત

Science Subjects

Candidates should have passed Intermediate/10+2/ Equivalent examination with Mathematics, Physics and English from an Education Board listed as COBSE member with minimum 50% marks in aggregate and 50% marks in English.

OR

Passed Three years Diploma Course in Engineering (Mechanical / Electrical / Electronics / Automobile / Computer Science / Instrumentation Technology / Information Technology) from a Government recognized Polytechnic institute with 50% marks in aggregate and 50% marks in English in diploma course (or in Intermediate/Matriculation, if English is not a subject in Diploma Course).

OR

Passed Two years Vocational course with non-vocational subject viz. Physics and Mathematics from State Education Boards / Councils which are listed in COBSE with 50% marks in aggregate and 50% marks in English in vocational course (or in Intermediate / Matriculation, if English is not a subject in vocational course).

Other than Science Subjects

Passed Intermediate / 10+2 / Equivalent Examination in any stream/subjects approved by Central / State Education Boards listed as COBSE member with minimum 50% marks in aggregate and 50% marks in English.

OR

Passed two years’ vocational course from Education Boards listed as COBSE member with minimum 50% marks in aggregate and 50% marks in English in vocational course (or in Intermediate / Matriculation if English is not a subject in Vocational Course).

  • Note – 1: Candidates eligible for Science Subjects examination (Including Intermediate/ 10+2/three years’ diploma course in engineering or two years’ vocational course with non-vocational subjects of Physics and Maths) are also eligible for Other than Science Subjects and would be given an option of appearing in both Science Subjects and Other than Science Subjects examination in one sitting while filling up the online registration form.

  • Note – 2: Education Boards listed in Council of Boards for School Education (COBSE) website (cobse.org.in) as members, as on date of registration shall only be considered.

  • Note – 3: Exact aggregate Percentage of marks before decimal as written in the marks sheet of 10+2/Intermediate/Equivalent Examination/Three years Diploma Course/Two years Vocational Course OR calculated as per the rules of concerned Education Board / Polytechnic Institute shall only be considered (For example 49.99% should be taken as 49% and not to be rounded off to 50%).

મેડિકલ સ્ટાન્ડર્ડ

  • ઊંચાઈ: પુરુષો માટે 152.5 cms અને મહિલાઓ માટે ન્યૂનતમ સ્વીકાર્ય ઊંચાઈ 152 સે.મી. (ઉત્તરાખંડના ઉત્તર પૂર્વ અથવા પર્વતીય પ્રદેશોના ઉમેદવારો માટે, 147 સેમીની નીચી લઘુત્તમ ઊંચાઈ સ્વીકારવામાં આવશે. લક્ષદ્વીપના ઉમેદવારોના કિસ્સામાં, લઘુત્તમ ઊંચાઈ 150 સેમી હશે.)

  • વજન: ઊંચાઈ અને ઉંમરના પ્રમાણમાં.


  • છાતી: પુરૂષ અને સ્ત્રી ઉમેદવારો માટે છાતીની દિવાલ ઓછામાં ઓછી 05 સેમી વિસ્તરણની શ્રેણી સાથે સારી રીતે પ્રમાણસર હોવી જોઈએ.

  • સાંભળવાની ક્ષમતા: 6 મીટરના અંતરેથી અવાજ સાંભળી શકે.


  • ડેન્ટલ: તંદુરસ્ત પેઢા, દાંતનો સારો સેટ અને ઓછામાં ઓછા 14 ડેન્ટલ પોઈન્ટ્સ હોવા જોઈએ.

  • કોર્નિયલ સર્જરી (PRK/LASIK) સ્વીકાર્ય નથી.

નોકરીનો સમયગાળો

અગ્નિવીરવાયુને એર ફોર્સ એક્ટ 1950 હેઠળ ભારતીય વાયુસેનામાં ચાર વર્ષના સમયગાળા માટે દાખલ કરવામાં આવશે. અગ્નિવીરવાયુ ભારતીય વાયુસેનામાં એક અલગ રેન્ક બનાવશે, જે અન્ય કોઈપણ વર્તમાન રેન્કથી અલગ છે.

રજા

(a) Annual Leave. 30 days per year.
(b) Sick Leave. Based on medical advice.

પગાર ધોરણ

આ યોજના હેઠળ નોંધાયેલા અગ્નિવીરવાયુને 30,000/- રૂ.નું અગ્નિવીર પેકેજ ચૂકવવામાં આવશે.

Indian Air Force Recruitmentઅરજી ફી

પરીક્ષા ફી રૂ. 250/- ઉમેદવારે ઓનલાઈન પરીક્ષા માટે નોંધણી કરતી વખતે ચૂકવવાના રહેશે. પેમેન્ટ ગેટવે દ્વારા ડેબિટ કાર્ડ્સ/ક્રેડિટ કાર્ડ્સ/ઈન્ટરનેટ બેંકિંગનો ઉપયોગ કરીને ચુકવણી કરી શકાય છે.

ફિઝિકલ ફિટનેસ ટેસ્ટ

Indian Air Force Recruitment
Leave a Comment