ઈન્કમ ટેક્સ ડીપાર્ટમેન્ટ કો. ઓપરેટિવ બેન્કમા આવી ક્લાર્ક અને ઓફિસર માટેની ભરતી

Income Tax Bank Recriutment


Income Tax Department Co. Operative Bank Ltd. Recruitment 2023:ઈન્કમ ટેક્સ ડીપાર્ટમેન્ટ કો. ઓપરેટિવ બેન્ક લિમિટેડમાં ક્લાર્ક અને એકઝયુકેટીવ ઓફિસર માટેની ભરતીની જાહેરાત તેમની ઓફિશિયલ વેબસાઇટ https://www.incometaxbank.co.in/ ઉપર જાહેર કરવામાં આવી છે. આ ભરતી વિશેની તમામ માહિતી તમને અહીથી મળી રહેશે અને આ માહિતી અને નોટિફિકેશન વાંચ્યા બાદ ઓનલાઈન અરજી કરવી.


Income Tax Department Co. Operative Bank Ltd. Recruitment 2023


Important Events

Dates

Commencement of on-line registration of application

13/03/2023

Closure of registration of application

28/03/2023

Closure for editing application details

28/03/2023

Last date for printing your application

12/04/2023

Online Fee Payment

13/03/2023 to 28/03/2023


ઈન્કમ ટેક્સ ડીપાર્ટમેન્ટ કો. ઓપરેટિવ બેન્ક ભરતી 2023

ભરતી સંસ્થા

ઈન્કમ ટેક્સ વિભાગ કો-ઓપરેટિવ બેંક લિમિટેડ (ઇન્કમ ટેક્સ બેંક)

પોસ્ટ

ક્લાર્ક અને એકઝયુકેટીવ ઓફિસર

કુલ જગ્યાઓ

11 જગ્યા

પગાર

નિયમો મુજબ

નોકરી સ્થળ

ભારતમાં કોઈપણ જગ્યાએ

છેલ્લી તારીખ

28/03/2023

અરજી પ્રકાર

ઓનલાઈન

ઓફિશિયલ વેબસાઈટ

https://www.incometaxbank.co.in/


ઈન્કમ ટેક્સ ડીપાર્ટમેન્ટ કો. ઓપરેટિવ બેન્ક ભરતી માહિતી 2023

શૈક્ષણિક લાયકાત:

એકઝયુકેટીવ ઓફિસર

1. કોઈપણ ફેકલ્ટીમાંથી ઓછામાં ઓછા 50% માર્ક્સ સાથે સ્નાતક.

2. CAIIB અને GDCA અથવા તેની સમકક્ષ લાયકાત ધરાવતા ઉમેદવારને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવશે.

3.ઉમેદવારે MS-CIT કોર્સની પરીક્ષા લાયક હોવી જોઈએ

ક્લાર્ક

1. કોઈપણ ફેકલ્ટીમાંથી ઓછામાં ઓછા 50% માર્ક્સ સાથે સ્નાતક.

2. ઉમેદવારે MS-CIT કોર્સની પરીક્ષા લાયક હોવી જોઈએવયમર્યાદા

એકઝયુકેટીવ ઓફિસર

35 વર્ષથી વધુ નહીં. 31/03/2023 ના રોજ (ઓછામાં ઓછા 21 વર્ષ)

ક્લાર્ક

31/03/2023 ના રોજ 30 વર્ષથી વધુ નહીં. (ઓછામાં ઓછા 21 વર્ષ)


એપ્લિકેશન ફી

એકઝયુકેટીવ ઓફિસર

રૂ.1000/- GST સહિત. ફીની ચૂકવણી ડેબિટ કાર્ડ્સ (RuPay/Visa/MasterCard/Maestro), ક્રેડિટ કાર્ડ્સ, ઈન્ટરનેટ બેન્કિંગ, IMPS, કેશ કાર્ડ્સ/મોબાઈલ વોલેટ્સ દ્વારા થઈ શકે છે.

ક્લાર્ક

રૂ.800/- GST સહિત. ફીની ચૂકવણી ડેબિટ કાર્ડ્સ (RuPay/Visa/MasterCard/Maestro), ક્રેડિટ કાર્ડ્સ, ઈન્ટરનેટ બેન્કિંગ, IMPS અને કેશ કાર્ડ્સ/મોબાઈલ વૉલેટ દ્વારા થઈ શકે છે.


પગાર

એકઝયુકેટીવ ઓફિસર

પગાર:- કરાર મુજબ. કુલ માસિક ઈમોલ્યુમેન્ટ્સ આશરે રૂ. 35,000/- હશે.

ક્લાર્ક

પગાર:- કરાર મુજબ. કુલ માસિક ઈમોલ્યુમેન્ટ્સ આશરે રૂ.21,000/- હશેઆ ભરતીમાં ઉમેદવારો સારી રીતે મરાઠી વાંચતા, લખતા અને બોલતા આવડતા હોવા જોઈએ.Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *