રેલ્વે ભરતી 2023 : ધોરણ 10 પાસ માટે ભરતી, RCF Railway Bharti 2023

Share This Post

 RCF Railway Recruitment 2023: રેલ કોચ ફેક્ટરી (RCF) માં નોકરી મેળવવા માંગતા હોય તો આ એક સુવર્ણ તક છે. રેલ કોચ ફેક્ટરી (RCF) દ્વારા એક નવી નોકરી માટેની નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવી છે. રેલ કોચ ફેક્ટરી (RCF) દ્વારા કુલ 550 જગ્યાઓ ભરવા માટે અરજી મંગાવવામાં આવી છે. 

RCF Railway Recruitment 2023:

RCF Railway Bharti 2022: રેલ કોચ ફેક્ટરી (RCF) કપૂરથલા દ્વારા ફિટ , વેલ્ડર, મશિનીસ્ટ, પેઈન્ટર, સુથાર, ઈલેક્ટ્રીશિયન અને વિવિધ જગ્યા ભરવા માટે ભરતી બહાર પાડી છે. આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે અરજી પ્રક્રિયા ઓનલાઇન છે. જો તમે ઓનલાઇન અરજી કરવા માંગતા હોય તો તમે રેલ કોચ ફેક્ટરી (RCF) ઇન્ડીયન રેલવે ની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ rcf.indianrailways.gov.in પર જઈ અરજી કરી શકો છો. રેલ કોચ ફેક્ટરી (RCF) એપ્રેન્ટિસ માટેની જગ્યાઓની અરજી પ્રક્રિયા 03 ફેબ્રઆરી 2023 થી શરૂ થઈ ગઈ છે. અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 04 માર્ચ 2023 છે.

RCF Recruitment 2023 Apply Online For 550 Apprentice Posts

સંસ્થાનું નામ – ભારતીય રેલ્વે 

કુલ જગ્યા – 550

પોસ્ટનું નામ – એપ્રેન્ટિસ 

અરજીનો પ્રકાર – ઓનલાઇન

ઓફિશિયલ વેબસાઈટ – rcf.indianrailways.gov.in 

ઓનલાઇન અરજી શરૂ થવાની તારીખ – 03 ફેબ્રઆરી 2023

ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ – 04 માર્ચ 2023

RCF Railway Recruitment 2023 માટેની ખાલી જગ્યાઓ વિગતો

કુલ પોસ્ટની સંખ્યા – 550

આ પણ વાંચો – ઇન્ડિયા પોસ્ટ પેમેન્ટ બોર્ડ ભરતી 2023

RCF Railway Recruitment 2023 માટેની શૈક્ષણિક લાયકાત

ધોરણ 10 પાસ અને સંબધિત ટ્રેડ ITI 

ઉમેવારો પાસે સત્તાવર સુચનાઓમાં જણાવેલ અનુસાર યોગ્યતા હોવી અનિવાર્ય છે.

આ પણ વાંચો – સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓની તૈયારી કેવી રીતે કરવી ?


RCF Railway Recruitment 2023 માટેની વય મર્યાદા

ઉમેદવારોની વય મર્યાદા 31 માર્ચ 2023 સુધીમાં 15 વર્ષથી 24 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ. સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવા માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

આ પણ વાંચો – બેંક ઓફ બરોડા દ્વારા 500 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર


RCF Railway Recruitment 2023 માટેની અરજી ફી

જનરલ, OBC અને EWS કેટેગરી માટે અરજી ફી 100/- રૂપિયા છે. અન્ય કેટેગરી માટે ફી નથી.

RCF Railway Bharti 2023 માટે અરજી કેવી રીતે કરવી?

RCF Railway ભરતીમાં અરજી કરવા માટે અરજી પ્રક્રિયા ઓનલાઇન છે. જો તમે ઓનલાઇન અરજી કરવા માંગતા હોય તો તમે રેલ કોચ ફેક્ટરી (RCF) ઇન્ડીયન રેલવે ની ઓફિશિયલ વેબસાઈટ rcf.indianrailways.gov.in પર જઈ અરજી કરી શકો છો.

RCF Railway Recruitment 2023 માટેની મહત્વપૂર્ણ તારીખ

ઓનલાઇન અરજી શરૂ થવાની તારીખ – 03 ફેબ્રઆરી 2023

ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ – 04 માર્ચ 2023

ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન – અહીં ક્લિક કરો

ઓનલાઇન અરજી કરો – અહીં ક્લિક કરો

RCF Railway Recruitment 2023 માટેની વય મર્યાદા કેટલી છે ?

ઉમેદવારોની વય મર્યાદા 31 માર્ચ 2023 સુધીમાં 15 વર્ષથી 24 વર્ષની વચ્ચે હોવી જોઈએ. સંપૂર્ણ માહિતી મેળવવા માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.

RCF Railway Recruitment 2023 માટેની અરજી ફી કેટલી છે?

જનરલ, OBC અને EWS કેટેગરી માટે અરજી ફી 100/- રૂપિયા છે. અન્ય કેટેગરી માટે ફી નથી.

RCF Recruitment 2023 માટે અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ કઈ છે?

ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ – 04 માર્ચ 2023


Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *