ધોરણ ૧૦ પાસ માટે અગ્નિવીર ભરતી 2023 : Indian Army Bharti 2023 10th Pass

આર્મી અગ્નિવીર ભારતી 2023ભારતીય સેનાએ સમગ્ર દેશમાં 10મા પાસ યુવાનો માટે અગ્નિવીર ડાયરેક્ટ રેલી ભરતીની સૂચના બહાર પાડી છે.હકીકતમાં, તાજેતરમાં જ ભારતીય સેનાએ તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર તમામ રાજ્યો માટે આર્મી અગ્નિવીર રેલીની સૂચના બહાર પાડી છે.લાયક અને રસ ધરાવતા ઉમેદવારો 16 ફેબ્રુઆરી 2023 થી 15 માર્ચ 2023 સુધી ભારતીય સેનાની અધિકૃત વેબસાઇટની મુલાકાત લઈને ઓનલાઈન નોંધણી કરાવી શકે છે.આર્મી અગ્નિવીર રેલીમાટે ઉમેદવારો 10મું પાસ હોવા જોઈએ અને વય મર્યાદા 17 થી 23 વર્ષ નક્કી કરવામાં આવી છે.આ ભરતી હેઠળ, ઉમેદવારોની ઓનલાઈન પરીક્ષા, શારીરિક ધોરણો, શારીરિક કાર્યક્ષમતા કસોટીના આધારે નિમણૂક કરવામાં આવશે.ભારતીય સેના અગ્નિવીર રેલી સંબંધિત તમામ મહત્વપૂર્ણ માહિતી નીચે જોઈ શકાય છે.

Indian Army Bharti 2023 10th Pass


Indian Army Bharti 2023 Apply Online

સંસ્થાનું નામ – ભારતીય સેના

કુલ જગ્યા – ૨૫,૦૦૦

નોકરીનું સ્થળ – સમગ્ર ભારત

અરજી પ્રકાર – ઓનલાઇન

અરજી શરૂ થવાની તારીખ – ૧૬/૦૨/૨૦૨૩

અંતિમ તારીખ – ૧૫/૦૩/૨૦૨૩

પરીક્ષા તારીખ – ૧૭/૦૪/૨૦૨૩

ઓફિશિયલ વેબસાઈટ – www.joinindianarmy.gov.in


અગ્નિવીર ભરતી 2023 પાત્રતા માપદંડ

શૈક્ષણિક લાયકાત

 • અગ્નિવીર (GD): ઉમેદવારોએ 45% માર્ક્સ સાથે ધોરણ 10 પાસ કરેલ હોવું જોઈએ.
 • અગ્નિવીર (ટેક્નિકલ):ઉમેદવારોએ નોન-મેડિકલ સાથે ધોરણ 12 પાસ કર્યું હોવું જોઈએ.
 • એનિવિયર (ટેક્નિકલ એવિએશન અને એમ્યુનિશન એક્ઝામિનર):ઉમેદવારોએ ધોરણ 12 પાસ/ ITI પાસ કરેલ હોવું જોઈએ.
 • અગ્નિવીર ક્લાર્ક/સ્ટોર કીપર (ટેક્નિકલ):ઉમેદવારોએ 60% માર્ક્સ સાથે ધોરણ 12 પાસ કરેલ હોવું જોઈએ.
 • અગ્નિવીર ટ્રેડ્સમેન (10મું પાસ):ઉમેદવારોએ ધોરણ 10 પાસ હોવું આવશ્યક છે.
 • અગ્નિવીર ટ્રેડ્સમેન (8મું પાસ): ઉમેદવારોએ ધોરણ 8 પાસ હોવું આવશ્યક છે.

Indian Army Bharti 2023 ઉંમર મર્યાદા

 • ભારતીય આર્મી અગ્નિવીર ભરતી 2023 માટે વય મર્યાદા 17.5-21 વર્ષ છે.

અગ્નિવીર ભરતી 2023 પસંદગી પ્રક્રિયા

અગ્નિપથ યોજના 2023 દ્વારા ભારતીય સેનામાં અગ્નિવીર માટેની પસંદગી પ્રક્રિયામાં નીચેના તબક્કાઓનો સમાવેશ થાય છે:

 • ઓનલાઈન લેખિત પરીક્ષા (CBT)
 • શારીરિક કાર્યક્ષમતા પરીક્ષણ અને ભૌતિક માપન પરીક્ષણ (PET અને PMT)
 • ટ્રેડ ટેસ્ટ (જો પોસ્ટ માટે જરૂરી હોય તો)
 • દસ્તાવેજ ચકાસણી
 • તબીબી પરીક્ષા
અગ્નિવીર ભરતી 2023 માટે અરજી કેવી રીતે કરવી

ઓનલાઈન ફોર્મ – આ પોસ્ટ માટે લાયક અને રસ ધરાવતા ઉમેદવારો ભારતીય સેનાની અધિકૃત વેબસાઈટની મુલાકાત લઈને ઓનલાઈન અરજી ભરી શકે છે.અરજી પ્રક્રિયા પર વિગતવાર માહિતી માટે નીચે આપેલ સૂચનાઓને અનુસરો

 • સૌપ્રથમ સત્તાવાર જાહેરાત જોવો.
 • ઓફિશિયલ વેબસાઈટ વિઝીટ કરો.
 • ફોર્મ ભરી લો. તમારી સંપૂર્ણ વિગત ભરો.
 • હવે અરજી ફી ભરો.
 • સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો.
 • હવે તમારું ફોર્મ સબમિટ થઈ જશે.
 • રજૂ ફોર્મની પ્રિન્ટ લઈ લો.
અમદાવાદ જાહેરાત –અહીં ક્લિક કરો
જામનગર જાહેરાત –અહીં ક્લિક કરો
ઓનલાઇન અરજી કરો – અહીં ક્લિક કરો

અગ્નિવીર ભરતી 2023 : FAQS
Indian Army Bharti 2023 ઓનલાઇન અરજી શરૂ થવાની તારીખ કઈ છે?
Indian Army Bharti 2023 ઓનલાઇન અરજી શરૂ થવાની તારીખ ૧૬ ફેબ્રુઆરી ૨૦૨૩ છે.

અગ્નિવીર ભરતી 2023 અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ કઈ છે?
અગ્નિવીર ભરતી 2023 અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ ૧૫ માર્ચ ૨૦૨૩ છે.

Leave a Comment