દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટી દ્વારા 45 જગ્યાઓ માટે ભરતી 2023, વાંચો જાહેરાત

ડીપીટી ભરતી 2023 : દીનદયાળ પોર્ટ ઓથોરિટી દ્વારા એક નવી ભરતીની માહિતી જાહેર કરવામાં આવી છે. કુલ 45 જગ્યાઓ માટે ભરતી જાહેર કરવામાં આવી છે. જેમાં 30 જગ્યા મેનેજમેન્ટ ટ્રેઇની માટે છે જ્યારે 15 જગ્યા ગ્રેજ્યુએટ ટ્રેઇની માટે છે. અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ 15 માર્ચ 2023 છે.

દિનદયાલ પોર્ટ ઓથોરિટી ભરતી 2023

દિનદયાલ પોર્ટ ઓથોરિટી ભરતી 2023

સંસ્થા – દીનદયાલ પોર્ટ ઓથોરિટી (ડીપીટી)
પોસ્ટનું નામ – મેનેજમેન્ટ ટ્રેઇની અને ગ્રેજ્યુએટ ટ્રેઇની
કુલ જગ્યા – 45
અરજી પ્રકાર – ઓફલાઇન
અરજી કરવાની છેલ્લી – 15/03/2023
દિનદયાલ પોર્ટ ઓથોરિટી ભરતી 2023 માટે ખાલી જગ્યા વિગત
કુલ જગ્યા – 45
  • મેનેજમેન્ટ ટ્રેઇની – 30
  • ગ્રેજ્યુએટ ટ્રેઇની – 15
દીનદયાલ પોર્ટ ઓથોરિટી ભરતી 2023 માટે બેઠક
  • મેનેજમેન્ટ ટ્રેઇની – રૂ.20,000/-
  • ગ્રેજ્યુએટ ટ્રેઇની – રૂ. 15,000/-
દિનદયાલ પોર્ટ ઓથોરિટી ભરતી 2023 માટે યોગ્યતા
દિનદયાલ પોર્ટ ઓથોરિટી ભરતી 2023 માટે સંપુર્ણ માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.
દીનદયાલ પોર્ટ ઓથોરિટી ભરતી 2023 માટે મર્યાદા
  • મેનેજમેન્ટ ટ્રેઇની – 28 વર્ષ (01/02/2023)
  • ગ્રેજ્યુએટ ટ્રેઇની – 25 વર્ષ (01/02/2023)
દિનદયાલ પોર્ટ ઓથોરિટી ભરતી 2023 માટે પસંદગી પ્રક્રિયા
  • પસંદગી પ્રક્રિયા મેરીટ લિસ્ટ દ્વારા થશે. સંપૂર્ણ માહિતી માટે ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન વાંચો.
દિનદયાલ પોર્ટ ઓથોરિટી ભરતી 2023 માટે અરજી કેવી રીતે કરવી ?
  • રસ ધરાવતા ઉમેદવારોએ અરજી અને જરૂરી ડોક્યુમેન્ટ જાહેરાતો આપેલ સરનામે મોકલી શકે છે.
જાહેરાતો વાંચો – અહીં ક્લિક કરો
ઓફિશિયલ વેબસાઈટ – અહીં ક્લિક કરો
દિનદયાલ પોર્ટ ઓથોરિટી ભરતી 2023 માટે ખાલી જગ્યાઓ છે?
કુલ જગ્યા – 45
દિનદયાલ પોર્ટ ઓથોરિટી ભરતી 2023 માટે અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ છે?
અરજી કરવાની અંતિમ તારીખ 15 માર્ચ 2023 છે.

Leave a Comment