ધોરણ 10 પાસ માટે ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર ભરતી 2022, ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ ભરતી 2023

ગુજરાત હાઉસિંગ બોર્ડ ભરતી 2023: એપ્રેન્ટીસ એકટ 1961 નેશનલ એપ્રેન્ટીસ પ્રમોશન સ્કીમ/મુખ્યમંત્રી સ્કીમ અંતર્ગત ગુજરાત હાઉસિંગ…

નેશનલ હેલ્થ મિશન (NHM) કચ્છ ભરતી 2022

ડેટા એન્ટ્રી ઓપરેટર તેમજ વિવિધ પોસ્ટ માટે ભરતી 2022: નેશનલ હેલ્થ મિશન, NHM કચ્છ દ્વારા તાજેતરમાં…

ONGC પેટ્રો એડિશન લિમિટેડ ભરતી 2022 @opalindia.in

ONGC પેટ્રો એડિશન લિમિટેડ ભરતી 2022, OPAL ભરતી 2022, ઓએનજીસી ઓપલ ભરતી 2022: ઓએનજીસી ઓપલ દ્વારા…

NHM ખેડા ભરતી 222

NHM ખેડા ભરતી 2022: નેશનલ હેલ્થ મિશન અંતર્ગત ડિસ્ટ્રીક્ટ હેલ્થ સોસાયટી ખેડા, નડિયાદ ખાતે 11 માસના…

સુરત મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022, ઇન્ટરવ્યૂ તારીખ 30 અને 31 ડિસેમ્બર 2022

સુરત મહાનગરપાલિકા ભરતી 2022: નમસ્કાર મિત્રો, સુરત મહાનગરપાલિકા દ્વારા ભરતીની જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી છે. જો…

ગાંધીનગર રોજગાર ભરતી મેળો 2022, વાંચો ઓફિશિયલ નોટિફિકેશન @anubandham.gujarat.gov.in

ગાંધીનગર રોજગાર ભરતી મેળો 2022 : જિલ્લા રોજગાર કચેરી (મોડેલ કરિયર સેન્ટર) ગાંધીનગર દ્વારા રોજગાર ભરતી મેળાનું…

ભરૂચ નગરપાલિકા ભરતી 2022, આઈ.ટી.આઈ પાસ માટે નોકરીની તક

Bharuch Nagarpalika Bharti 2022: મુખ્યમંત્રી એપ્રેન્ટિશીપ યોજના અંતર્ગત ભરૂચ નગરપાલિકા, ભરૂચ દ્વારા ભરતી બહાર પાડવામાં આવી…

અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2022 , જાણો પુરી માહિતી @anubandham.gujarat.gov.in

અમદાવાદ રોજગાર ભરતી મેળો 2022 : શ્રમ, કૌશલ્ય અનવ રોજગાર વિભાગ ગુજરાત સરકાર મદદનીશ નિયામક (રોજગાર)ની…

પંચાયત બોર્ડની જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા તારીખમાં ફેરફાર

ગુજરાત પંચાયત ભરતી બોર્ડ દ્વારા આજે નોટિફિકેશન જાહેર કરવામાં આવી છે જેમાં જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા તારીખ…

India Post Recruitment 2022: ધોરણ 8 પાસ માટે પોસ્ટ વિભાગમાં ભરતી, મળશે 63,000 સુધીનો પગાર

India Post Vacancy 2022: ઇન્ડિયન પોસ્ટ વિભાગ દ્વારા ભરતી અંગેની એક નવી જાહેરાત બહાર પાડવામાં આવી…